Що таке Bash (Bourne Again SHell)?

Bash (Bourne Again SHell) є однією з найпопулярніших оболонок командного рядка в UNIX-подібних операційних системах, таких як Linux і macOS. Вона є нащадком оболонки sh (Bourne Shell), розробленої Стівеном Борном для UNIX.

Основні характеристики і можливості

  1. Інтерпретація команд. Bash служить як оболонка командного рядка, що дозволяє користувачам вводити команди та запускати програми за допомогою текстового інтерфейсу.

  2. Шаблони й співставлення імен файлів. Bash підтримує використання шаблонів (наприклад, символу зірочки * для відповідності довільному рядку символів) при роботі з іменами файлів та директорій.

  3. Змінні і оточення. Bash дозволяє використовувати змінні для зберігання значень інформації, а також оточення, яке передає інформацію про середовище в якому працює оболонка.

  4. Потоки вводу-виводу і перенаправлення. Ви можете керувати потоками вводу, виводу та помилок, використовуючи символи перенаправлення. Наприклад, > перенаправляє вивід до файлу, а | передає вивід одній програмі як вхід іншої.

  5. Команди та скрипти. Ви можете використовувати вбудовані команди або створювати власні скрипти для автоматизації завдань. Скрипти виконують послідовність команд у Bash.

  6. Умовні конструкції і цикли. Bash підтримує умовні конструкції, такі як if-then-else, і цикли, такі як for і while, що дозволяють вам створювати більш складні скрипти.

  7. Функції. Ви можете визначати власні функції для подальшого використання в скриптах. Це дозволяє структурувати код та уникнути повторення.

  8. Історія команд. Bash зберігає історію введених команд, що дозволяє вам легко повторити команди або використовувати попередні команди.

  9. Завдання та процеси. Ви можете керувати поточними завданнями та процесами в системі за допомогою вбудованих команд.

  10. Розширення командного рядка. Bash має багатий набір функцій для розширення командного рядка, таких як автоматичне завершення імен файлів та команд, підказки під час вводу та інші.

Це лише деякі з можливостей Bash. Вона є потужним інструментом для взаємодії з операційною системою і автоматизації різноманітних завдань в UNIX-подібних середовищах.