Що таке XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)?

XSLT або Extensible Stylesheet Language Transformations (розширювана мова трансформації таблиць стилів), є мовою програмування для трансформації XML-документів. Використовуючи XSLT, можна визначити, як один XML-документ буде перетворений у інший XML-документ, HTML-документ або будь-який інший текстовий формат.

Основна ідея полягає в тому, щоб мати вхідний XML-документ і шаблон (XSLT), який визначає правила трансформації. Ці правила можуть включати в себе вибір елементів, їх порядок, форматування і т. д. XSLT використовує XPath (мову запитів для вибору вузлів в XML-документах) для визначення, які частини XML-документу потрібно трансформувати і як.

XSLT дуже потужний і широко використовується для перетворення даних XML у різноманітні формати, такі як HTML для відображення у веб-браузерах, або PDF для друку, інші XML-формати для обміну даними між системами, та інші.