Що таке URI (Uniform Resource Identifier)?

URI (Uniform Resource Identifier) - це стандартизований рядок символів, що використовується для ідентифікації ресурсів у мережі Інтернет. URI може включати ідентифікатори ресурсів, такі як URL (Uniform Resource Locator) і URN (Uniform Resource Name).

Основним призначенням URI є забезпечення унікального ідентифікатора для ресурсу, що може бути локально або глобально доступним через мережу Інтернет. Наприклад, URL використовується для вказівки місцезнаходження ресурсу, такого як веб-сторінка або файл, в той час як URN використовується для надання постійного ідентифікатора ресурсу, незалежно від його місцезнаходження.

URI використовується в різних аспектах веб-розробки, включаючи HTTP-запити, електронну пошту, XML-документи та інші протоколи та формати даних.

Приклади URI:

  1. URL (Uniform Resource Locator):
  1. URN (Uniform Resource Name):
  • urn:isbn:0451450523
  • urn:uuid:6e8bc430-9c3a-11d9-9669-0800200c9a66
  1. Деякі інші приклади URI:
  • tel:+1234567890 (телефонний номер)
  • file:///path/to/file.txt (локальний файл)
  • ldap://ldap.example.com/cn=user,dc=example,dc=com (LDAP ресурс)

Ці URI ідентифікують різні типи ресурсів і можуть використовуватися для доступу до них через веб-браузери, протоколи передачі даних, програми електронної пошти тощо.