Методи адресації даних в комп'ютерних мережах

Методи адресації даних в комп’ютерних мережах визначають, яким чином пакети даних ідентифікуються та адресуються для передачі від одного пристрою до іншого. Основні методи адресації включають:

 1. Unicast (одинична адресація)
 • У цьому методі кожен пакет даних адресується конкретному приймачу в мережі.
 • Це найпоширеніший метод адресації, де кожен пристрій має унікальну адресу, і пакети передаються лише цьому пристрою.
 1. Broadcast (розсилання)
 • При використанні методу broadcast пакет даних адресується всім пристроям в мережі.
 • Цей метод використовується для розсилання повідомлень всім пристроям у мережі, які можуть бути зацікавленими в інформації.
 1. Multicast (мультікаст)
 • У методі multicast пакет даних адресується певній групі пристроїв в мережі.
 • Цей метод дозволяє ефективно передавати дані до групи обраних приймачів, що є частим використанням у відеострімінгу та групових комунікаціях.
 1. Anycast (анікаст)
 • У методі anycast пакет даних адресується одному з декількох можливих приймачів.
 • Пакети даних будуть передані до найближчого (або найоптимальнішого) приймача зі списку анікаст-адрес.

Кожен із цих методів має свої особливості і застосування в залежності від потреб мережі та конкретних вимог передачі даних.