Метод to_s в Ruby

У мові програмування Ruby метод to_s використовується для перетворення об’єкту в представлення String. Цей метод визначений в базовому класі Object, тому всі об’єкти у Ruby мають цей метод.

Коли ви викликаєте метод to_s на об’єкті, Ruby повертає рядок (String), який представляє цей об’єкт у текстовому форматі. Зазвичай цей рядок використовується для виведення інформації про об’єкт у консоль або для конвертації об’єкта в рядок для подальшого використання.

Наприклад, у випадку числового об’єкта:

number = 42
puts number.to_s # Виведе "42"

Або у випадку масиву:

array = [1, 2, 3]
puts array.to_s # Виведе "[1, 2, 3]"

Метод to_s можна також перевизначити у вашому класі, якщо ви хочете забезпечити власну реалізацію для представлення об’єкта у рядку.

class Person
 attr_accessor :name, :age

 def initialize(name, age)
  @name = name
  @age = age
 end

 def to_s
  "Person: #{@name}, Age: #{@age}"
 end
end

person = Person.new("John", 30)
puts person.to_s # Виведе "Person: John, Age: 30"