Як із рядка (String) зробити масив (Array)?

У Ruby ви можете перетворити рядок (String) на масив (Array) за допомогою методу split. Цей метод розбиває рядок на частини відповідно до певного роздільника і повертає масив, що містить ці частини.

str = "Це рядок, який ми хочемо розбити на слова"
arr = str.split
puts arr.inspect

поверне:

["Це", "рядок,", "який", "ми", "хочемо", "розбити", "на", "слова"]

Також, якщо ви хочете розділити рядок за певним символом або регулярним виразом, ви можете передати цей символ або регулярний вираз як аргумент методу split . Наприклад:

str = "Це рядок, який ми хочемо розбити на слова"
arr = str.split(',')
puts arr.inspect

поверне:

["Це рядок", " який ми хочемо розбити на слова"]

Або ви можете використовувати регулярний вираз, наприклад, щоб розділити рядок за пробілами та комами:

str = "Це рядок, який ми хочемо розбити на слова"
arr = str.split(/[,\s]+/)
puts arr.inspect

поверне:

["Це", "рядок", "який", "ми", "хочемо", "розбити", "на", "слова"]

Більше прикладів є в документації