Що таке SQL (Structured Query Language)?

SQL (Structured Query Language) - це мова запитів для взаємодії з реляційними базами даних. SQL дозволяє вам виконувати різноманітні операції з даними, такі як вибірка, вставка, оновлення та видалення даних з бази даних. Вона також дозволяє визначати та управляти структурою бази даних, такою як таблиці, індекси та види обмежень.

Основні операції SQL:

SELECT: Використовується для вибірки даних з таблиці.
INSERT: Додає нові записи в таблицю.
UPDATE: Оновлює існуючі записи в таблиці.
DELETE: Видаляє записи з таблиці.
CREATE: Створює нові об’єкти бази даних, такі як таблиці, індекси, види та інші.
ALTER: Модифікує структуру бази даних, наприклад, додає чи видаляє стовпці в таблиці.
DROP: Видаляє об’єкти бази даних, такі як таблиці або індекси.

SQL є стандартом для взаємодії з реляційними базами даних, і багато систем управління базами даних (СУБД), таких як MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, та Oracle, використовують цю мову.