В яких випадках можна / потрібно використовувати паттерн Singleton в Ruby?

Використання Singleton-паттерну в Ruby може бути обгрунтованим в різних ситуаціях, але слід обережно використовувати його, оскільки Ruby має інші способи роботи з глобальним станом та ресурсами. Тут деякі сценарії, коли може бути використано Singleton

В якості глобальної точки доступу до об’єкта або сервісу, і ви хочете, щоб існував тільки один екземпляр цього об’єкта.

class MySingleton
 @@instance = nil

 private_class_method :new

 def self.instance
  @@instance ||= new
 end

 # решта логіки класу
end

Робота з конфігурацією. Якщо у вас є об’єкт, що зберігає конфігураційні параметри для програми, і ви хочете мати доступ до цих параметрів з різних частин вашої програми.

Кешування даних. Якщо вам потрібно кешувати дані або результати дорогої операції і вам важливо мати лише один кеш для всієї програми.

class DataCache
 @@instance = nil
 attr_accessor :data

 private_class_method :new

 def self.instance
  @@instance ||= new
 end

 # решта логіки класу
end

Спільний ресурс. Якщо у вас є об’єкт, який представляє спільний ресурс, наприклад, підключення до бази даних або інші ресурси, які повинні бути доступні з різних частин програми.

Збереження глобального стану/ Якщо вам потрібно зберігати глобальний стан програми, і ви хочете, щоб цей стан був доступний з різних місць програми.

Проте слід пам’ятати, що використання Singleton може призвести до проблем з тестуванням і зробити код менш гнучким. Розглядайте варіанти використання Singleton індивідуально для кожного випадку та оцінюйте його доцільність в контексті конкретного завдання.

1 Вподобання