Що таке режим simplex?

У телекомунікаціях та передачі даних, термін “simplex” вказує на однонапрямлену передачу інформації. Це означає, що дані передаються лише в одному напрямку, і немає можливості передавати дані у зворотному напрямку по тому самому каналу.

Приклади використання simplex-зв’язку включають радіопередавання, телевізійне мовлення та багато інших випадків, де інформація передається в одному напрямку від передавача до приймача без можливості зворотного зв’язку. Використання simplex-зв’язку дозволяє ефективно передавати інформацію для конкретних застосувань, де зворотній зв’язок не потрібен або може бути забезпечений іншими засобами.