Приклади коду з setter

Сеттери (setter) використовуються для забезпечення доступу до змінних об’єкта та дозволяють вам виконувати додаткову логіку при встановленні значень.

class Person
 attr_reader :name

 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def name=(new_name)
  @name = new_name
 end
end

person = Person.new("John")
puts person.name # Виведе "John"
person.name = "Jane"
puts person.name # Виведе "Jane"

class Car
 attr_reader :model

 def initialize(model)
  @model = model
 end

 def model=(new_model)
  if new_model.is_a?(String) && !new_model.empty?
   @model = new_model
  else
   puts "Invalid model name"
  end
 end
end

car = Car.new("Toyota")
puts car.model # Виведе "Toyota"
car.model = "Honda"
puts car.model # Виведе "Honda"
car.model = ""  # Виведе "Invalid model name"

class ShoppingCart
 attr_reader :items

 def initialize
  @items = []
 end

 def add_item(item)
  @items << item
 end

 def items=(new_items)
  if new_items.is_a?(Array)
   @items = new_items
  else
   puts "Invalid items format"
  end
 end
end

cart = ShoppingCart.new
cart.add_item("Product 1")
cart.add_item("Product 2")
puts cart.items.inspect # Виведе ["Product 1", "Product 2"]

cart.items = ["Product 3", "Product 4"]
puts cart.items.inspect # Виведе ["Product 3", "Product 4"]
cart.items = "Invalid"  # Виведе "Invalid items format"