Виконання команди `scp` у додатку на Ruby

Для виконання команди scp у додатку на Ruby також можна використати метод system або обратні апострофи. Однак, scp потребує передачі імені користувача та хоста, а також шлях до файлу, який потрібно передати, і шляху до місця, куди файл потрібно передати.

Ось приклад використання методу system (відправка файлу):

# Використання методу system
user = "remote_user"
host = "remote_host"
file = "local_file.txt"
destination = "remote_destination/"

result = system("scp #{file} #{user}@#{host}:#{destination}")

if result
 puts "Файл успішно передано"
else
 puts "Помилка під час передачі файлу"
end

або використовуючи обратні апострофи:

# Використання обратних апострофів
user = "remote_user"
host = "remote_host"
file = "local_file.txt"
destination = "remote_destination/"

output = `scp #{file} #{user}@#{host}:#{destination}`

if $?.success?
 puts "Файл успішно передано"
else
 puts "Помилка під час передачі файлу"
end

У цих прикладах #{file} - це локальний файл, #{user} і #{host} - це ім’я користувача та хост, куди потрібно передати файл, а #{destination} - це шлях на віддалений хост, куди файл буде переданий.

Отримати файл за допомогою SCP також можна зробити з використанням командного рядка. Ось приклад використання методу system:

# Використання методу system
user = "remote_user"
host = "remote_host"
remote_file = "remote_file.txt"
local_destination = "local_destination/"

result = system("scp #{user}@#{host}:#{remote_file} #{local_destination}")

if result
 puts "Файл успішно отримано"
else
 puts "Помилка під час отримання файлу"
end

Або використовуючи обратні апострофи:

# Використання обратних апострофів
user = "remote_user"
host = "remote_host"
remote_file = "remote_file.txt"
local_destination = "local_destination/"

output = `scp #{user}@#{host}:#{remote_file} #{local_destination}`

if $?.success?
 puts "Файл успішно отримано"
else
 puts "Помилка під час отримання файлу"
end

У цих прикладах #{user} і #{host} - це ім’я користувача та хост, з якого потрібно отримати файл, #{remote_file} - це шлях до віддаленого файлу, який потрібно отримати, а #{local_destination} - це локальний каталог, куди файл буде збережений.

Якщо вам потрібно отримати віддалений каталог замість файлу за допомогою SCP в Ruby, ви можете використати опцію -r для передачі каталогу рекурсивно. Ось як це можна зробити:

# Використання методу system
user = "remote_user"
host = "remote_host"
remote_directory = "remote_directory"
local_destination = "local_destination/"

result = system("scp -r #{user}@#{host}:#{remote_directory} #{local_destination}")

if result
 puts "Каталог успішно отримано"
else
 puts "Помилка під час отримання каталогу"
end

Або використовуючи обратні апострофи:

# Використання обратних апострофів
user = "remote_user"
host = "remote_host"
remote_directory = "remote_directory"
local_destination = "local_destination/"

output = `scp -r #{user}@#{host}:#{remote_directory} #{local_destination}`

if $?.success?
 puts "Каталог успішно отримано"
else
 puts "Помилка під час отримання каталогу"
end

У цих прикладах -r означає рекурсивну передачу каталогу. #{user} і #{host} - це ім’я користувача та хост, з якого потрібно отримати каталог, #{remote_directory} - це шлях до віддаленого каталогу, який потрібно отримати, а #{local_destination} - це локальний каталог, куди каталог буде збережений.