Про роботу з файлами в Ruby

В Ruby робота з файлами досить зручна і потужна. Ось деякі основні методи та патерни роботи з файлами в Ruby:

Відкриття та закриття файлів

# Відкриття файлу для читання
file = File.open("filename.txt", "r")
# Або з використанням блоку, щоб файл автоматично закрився
File.open("filename.txt", "r") do |file|
  # код
end

# Відкриття файлу для запису (якщо файл існує, вміст буде перезаписаний)
file = File.open("filename.txt", "w")
# Додавання до вмісту файлу
file = File.open("filename.txt", "a")

# Закриття файлу
file.close

Читання з файлу

# Прочитати весь файл
content = file.read

# Прочитати файл рядок за рядком
file.each_line do |line|
  # код
end

Запис в файл

# Записати вміст у файл
file.write("Hello, world!")

# Додати рядок в кінець файлу
file << "Another line\n"

Перевірка існування файлу

if File.exist?("filename.txt")
  # код
end

Переміщення, перейменування та видалення файлів

# Переміщення файлу
File.rename("oldname.txt", "newname.txt")

# Видалення файлу
File.delete("filename.txt")

Інші корисні методи

# Отримати інформацію про файл (розмір, час створення і т. д.)
file_stat = File.stat("filename.txt")

# Отримати список файлів у директорії
files = Dir.entries("/path/to/directory")

Робота з файлами в Ruby дуже розгалужена і може включати багато інших функцій та методів залежно від вашого конкретного використання.