Ітерація в масивах Ruby

Ітерація в масивах Ruby - wt процес послідовного перегляду кожного елемента масиву з метою виконання певних операцій з кожним з них. Ітерація дозволяє вам працювати з кожним елементом масиву окремо, незалежно від його розміру або типу.

У Ruby є кілька способів виконання ітерації по елементах масиву. Декілька з них включають:

Метод each використовується для послідовного перегляду кожного елемента масиву та виконання певної операції з кожним з них. Наприклад:

my_array = [1, 2, 3, 4, 5]
my_array.each do |element|
  puts element
end

Метод map застосовує блок коду до кожного елемента масиву і повертає новий масив з результатами операцій. Наприклад:

my_array = [1, 2, 3, 4, 5]
squared_array = my_array.map { |element| element * element }

Метод select використовується для фільтрації елементів масиву на підставі заданої умови. Він повертає новий масив, який містить лише елементи, які відповідають умові. Наприклад:

my_array = [1, 2, 3, 4, 5]
even_numbers = my_array.select { |element| element.even? }

Методи ітерації дозволяють ефективно працювати з елементами масиву, виконуючи різноманітні операції з кожним з них.