Чим відрізняються аргументи від параметрів в методах Ruby?

У Ruby терміни “аргументи” та “параметри” часто використовуються як синоніми, але вони мають трохи різне значення.

Параметри - це змінні, які визначаються в оголошенні методу. Вони вказуються у визначенні методу як локальні змінні і використовуються всередині цього методу для виконання певних дій. Параметри визначають, які дані можуть бути передані в метод.

Аргументи - це конкретні значення чи об’єкти, які передаються у метод при його виклику. Ці значення передаються у вигляді аргументів і прив’язуються до параметрів методу.

Отже, параметри визначають, що методи Ruby приймають, а аргументи - це конкретні дані, які передають у метод для обробки.

def greet(name) # `name` - параметр
  puts "Hello, #{name}!"
end

greet("Alice") # "Alice" - аргумент