В яких випадках використовують модулі в Ruby?

В Ruby модулі використовуються для групування коду, визначення просторів імен, міксінів та інших цілей. Ось кілька випадків, коли використовуються модулі в Ruby:

Групування коду. Модулі дозволяють групувати методи та константи в одному місці. Вони допомагають структурувати код і уникнути конфліктів імен.

module MathOperations
 def add(a, b)
  a + b
 end

 def subtract(a, b)
  a - b
 end
end

Створення просторів імен. Модулі дозволяють створювати простори імен, що допомагає уникнути конфліктів імен між різними частинами програми.

module MyModule
 class MyClass
  # ...
 end

 def self.my_method
  # ...
 end
end

Міксіни (Mixins). Модулі використовуються для реалізації міксінів, що дозволяють додавати функціональність до класу без використання наслідування.

module Debuggable
 def debug
  puts "Debugging..."
 end
end

class MyClass
 include Debuggable
end

obj = MyClass.new
obj.debug

Забезпечення доступу до методів класу. Модулі можуть використовуватися для забезпечення методів класу або методів екземпляру без наслідування.

module HelperMethods
 def self.included(base)
  base.extend(ClassMethods)
 end

 module ClassMethods
  def class_method
   puts "Class method"
  end
 end
end

class MyClass
 include HelperMethods
end

MyClass.class_method

Ці приклади показують різні сценарії використання модулів в Ruby для структурування коду та реалізації різноманітної функціональності.