Основні кроки для роботи з RabbitMQ в Ruby

Основні кроки для роботи з RabbitMQ в Ruby можуть виглядати приблизно так:

Встановлення бібліотеки Bunny. Встановіть бібліотеку Bunny, використовуючи менеджер пакетів Ruby, такий як Bundler або RubyGems.

gem install bunny

Створення з’єднання з RabbitMQ. Підключіться до RabbitMQ, використовуючи Bunny, та створіть канал для обміну повідомленнями.

require 'bunny'

connection = Bunny.new
connection.start

channel = connection.create_channel

Створення черги та відправлення повідомлення. Створіть чергу та відправте повідомлення.

queue = channel.queue('my_queue')
channel.default_exchange.publish('Hello, RabbitMQ!', routing_key: queue.name)

Отримання повідомлення з черги. Отримайте повідомлення з черги.

delivery_info, properties, body = queue.pop
puts "Received: #{body}"

Закриття з’єднання. Після використання закрийте з’єднання з RabbitMQ.

connection.close

Це загальний огляд того, як можна використовувати RabbitMQ з Ruby за допомогою гему Bunny. Цей підхід дозволяє створювати розподілені системи, де компоненти можуть взаємодіяти асинхронно через повідомлення.