Як додати стовпчик у таблицю PostgreSQL?

Для змін таблиць зазвичай використовують ALTER TABLE, тому для додавання стовпця ви вказуєте назву таблиці, до якої хочете внести зміни, а також назву та тип даних нового стовпця. Після того як команда виконана, стовпець буде доданий до таблиці, але значення для цього стовпця будуть NULL для існуючих рядків.

Отже, приклад команди для додавання нового стовпця до таблиці PostgreSQL:

ALTER TABLE назва_таблиці
ADD COLUMN назва_нового_стовпця тип_даних;
  • назва_таблиці - це назва таблиці, до якої ви хочете додати стовпець.
  • назва_нового_стовпця - це назва нового стовпця, який ви хочете додати.
  • тип_даних - це тип даних для нового стовпця (наприклад, INTEGER, VARCHAR, BOOLEAN тощо).

Наприклад, якщо ви хочете додати стовпець з назвою “country” з типом даних varchar(32) до таблиці “customers”, команда буде виглядати так:

ALTER TABLE customers
ADD COLUMN country VARCHAR(32);
1 Вподобання