Про змінну оточення $PATH

Змінна оточення $PATH є однією з найважливіших змінних оточення в Unix-подібних операційних системах, таких як Linux і macOS. Вона визначає шляхи до каталогів, де операційна система шукає виконувані файли програм.

Ось детальний огляд змінної оточення $PATH:

  1. Призначення: $PATH використовується для вказівки операційній системі, де шукати виконувані файли програм, коли ви введете їх імена в командному рядку без повного шляху до них.

  2. Формат: $PATH є рядком, що містить послідовність каталогів, розділених двокрапками (:). Наприклад, /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin.

  3. Порядок: Операційна система шукає виконувані файли програм в каталогах в тому порядку, в якому вони вказані в змінній $PATH. Якщо виконуваний файл існує у кількох каталогах $PATH, він буде використовуватися перший знайдений.

  4. Стандартні шляхи: Зазвичай, в системі присутній ряд стандартних каталогів, які додаються до $PATH за замовчуванням. Наприклад:

  • /usr/local/bin: Цей каталог зазвичай використовується для програм, які не входять до стандартного репозиторію вашої операційної системи, але були встановлені локально.
  • /usr/bin та /bin: Каталоги, де зазвичай розміщуються виконувані файли стандартних програм.
  • /usr/sbin та /sbin: Каталоги для виконуваних файлів системних програм та утиліт, які зазвичай потребують прав адміністратора (superuser).
  1. Зміна $PATH: Ви можете змінити змінну $PATH, додаючи або видаляючи каталоги відповідно до вашого власного вибору. Це може бути зручно, коли ви встановлюєте нові програми або працюєте зі спеціалізованими інструментами.

Наприклад, якщо ви встановили новий виконуваний файл у каталозі /opt/myapp/bin, ви можете додати цей каталог до вашого $PATH, щоб мати можливість запускати цю програму з будь-якої директорії, використовуючи лише її ім’я.

Розуміння $PATH допомагає вам краще контролювати те, як ваша система шукає та виконує програми, що значно полегшує роботу з командним рядком.