Про п'ятий рівень моделі OSI (сеансовий рівень (Session Layer))

Сеансовий рівень (Session Layer) є п’ятим рівнем в моделі OSI (Open Systems Interconnection). Його основна функція полягає в управлінні та підтримці сеансів між двома кінцевими системами в мережі. Сеанс – це зв’язок, який встановлюється, підтримується і розривається для обміну даними між двома пристроями. Розглянемо детально основні функції і протоколи сеансового рівня.

Основні функції сеансового рівня

 1. Встановлення сеансу:
 • Відповідальний за встановлення, підтримку і закриття сеансів між двома пристроями.
 • Координація взаємодії між кінцевими системами, забезпечуючи синхронізацію та впорядкованість передачі даних.
 1. Управління діалогами:
 • Управляє діалогами між двома процесами, що можуть бути напівдуплексними (по черзі) або дуплексними (одночасно).
 • Забезпечує правильне чергування повідомлень між сторонами, гарантуючи, що обидві сторони можуть обмінюватися даними в бажаному режимі.
 1. Синхронізація:
 • Включає контрольні точки (checkpointing) у потік даних, щоб при збої не було необхідності починати весь процес передачі заново.
 • Забезпечує можливість відновлення передачі даних з певного місця, замість перезапуску.
 1. Управління сеансовими збоями:
 • Відновлює сеанси після збоїв, використовуючи контрольні точки та інші механізми відновлення.
 • Забезпечує безперервність передачі даних навіть у випадку непередбачених збоїв у сеансі.
 1. Аутентифікація і авторизація:
 • Перевірка автентичності кінцевих систем і визначення прав доступу до ресурсів.
 • Виконує управління доступом для забезпечення безпеки сеансу.

Протоколи сеансового рівня

Різні протоколи використовуються на сеансовому рівні для забезпечення згаданих функцій. Деякі з них включають:

 • PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol):
  • Використовується для створення віртуальних приватних мереж (VPN), забезпечуючи шифрування та безпеку передавання даних між двома кінцевими точками.
 • L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol):
  • Також використовується для VPN, поєднуючи функції PPTP та L2F (Layer 2 Forwarding Protocol). Забезпечує тунелювання та шифрування.
 • NetBIOS (Network Basic Input/Output System):
  • Забезпечує сеансові служби для додатків, дозволяючи їм встановлювати та підтримувати сеанси у мережах, зокрема в локальних мережах (LAN).
 • RPC (Remote Procedure Call):
  • Дозволяє програмам викликати функції або процедури на віддалених комп’ютерах так, ніби вони виконуються локально.
 • SMPP (Short Message Peer-to-Peer):
  • Протокол, який використовується для обміну короткими повідомленнями між короткими повідомленнями (SMS) центрами і зовнішніми системами (наприклад, SMS шлюзами).

Приклади використання сеансового рівня

 • Відеоконференції:
  • Забезпечує синхронізацію аудіо- та відеопотоків, управління діалогами між учасниками.
 • Онлайн-ігри:
  • Управління взаємодією між гравцями в реальному часі, забезпечення безперервності сеансів гри.
 • Файлові сервіси:
  • Здійснює управління доступом до файлів та синхронізацію даних при спільному використанні ресурсів.

Отже, сеансовий рівень відіграє ключову роль у забезпеченні надійного і організованого обміну даними між двома кінцевими системами, управлінні сеансами, синхронізації та відновленні після збоїв.