Приклади коду з Nil

Декілька прикладів використання класу NilClass в мові програмування Ruby

Отримання значення з об’єкта, якщо воно не визначене:

person = { name: "John", age: 30 }
puts person[:address] #=> nil

Повернення значення за замовчуванням при відсутності значення:

address = person[:address] || "No address provided"
puts address #=> "No address provided"

Перевірка відсутності значення:

if person[:address].nil?
 puts "Address not provided"
end

Обробка помилок або відсутності значень у методах:

def get_user_address(user)
 if user.nil? || user.address.nil?
  return "Address not provided"
 else
  return user.address
 end
end

Перевірка типу об’єкта:

def process_data(data)
 if data.is_a?(String)
  # обробка рядка
 elsif data.nil?
  # обробка відсутності значення
 else
  # інша обробка
 end
end

Робота з методами, які можуть повертати nil:

result = some_method_that_may_return_nil()
if result.nil?
 puts "Method returned nil"
else
 puts "Method returned: #{result}"
end