Про команду lsblk

lsblk - це команда в середовищі командного рядка Linux, яка виводить інформацію про блочні пристрої (зазвичай диски і розділи) на вашій системі. Назва lsblk скорочена від “list block devices” (список блочних пристроїв).

Коли ви викликаєте команду lsblk без будь-яких аргументів, вона виводить ієрархічну структуру блочних пристроїв, що допомагає вам легко визначити, які диски та розділи присутні на вашій системі, а також їхні властивості.

Основна інформація, яку ви можете побачити за допомогою lsblk, включає:

  • NAME: Назва блочного пристрою (диску чи розділу).
  • MAJ:MIN: Мажорний та мінорний номери пристрою.
  • RM: Кількість видаляемих пристроїв (наприклад, зовнішніх дисків).
  • SIZE: Розмір пристрою.
  • RO: Признак того, чи пристрій доступний лише для читання.
  • TYPE: Тип пристрою (диск, розділ, змінний, тощо).
  • MOUNTPOINT: Точка монтування (якщо пристрій має точку монтування).

Виклик команди lsblk дозволить вам отримати загальний огляд блочних пристроїв на вашій системі.