Архівування файлів у Linux

Архівування файлів у Linux є важливим аспектом управління даними тому користувачам доступні різні утиліти для створення архівів, стиснення даних та управління архівами. Нижче наведені основні команди та приклади для архівування файлів і папок у Linux.

Основні утиліти для архівування та стиснення

 1. tar - використовується для створення архівів.
 2. gzip - використовується для стиснення файлів.
 3. bzip2 - альтернативний метод стиснення файлів.
 4. zip і unzip - використовується для створення ZIP архівів та їх розпакування.

Використання команди tar

Команда tar використовується для створення архівів .tar, а також для їх стиснення з використанням gzip або bzip2.

Створення архіву

tar -cvf archive.tar /path/to/directory_or_files
 • -c створити новий архів.
 • -v відобразити процес архівування.
 • -f вказує файл архіву.

Розпаковка архіву

tar -xvf archive.tar
 • -x витягти файли з архіву.

За замовчуванням розпакувати архів tar linux можна в папку з назвою архіву

 tar -xvf archive.tar -C /path/to/dir

Архівування та стиснення за допомогою gzip

tar -czvf archive.tar.gz /path/to/directory_or_files
 • -z стиснення з використанням gzip.

Архівування та стиснення за допомогою bzip2

tar -cjvf archive.tar.bz2 /path/to/directory_or_files
 • -j стиснення з використанням bzip2.

Розпаковка архіву з gzip стисненням

tar -xzvf archive.tar.gz

Розпаковка архіву з bzip2 стисненням

tar -xjvf archive.tar.bz2

Використання команди zip

Для створення ZIP архівів використовується команда zip, а для розпакування - unzip.

Створення ZIP архіву

zip -r archive.zip /path/to/directory_or_files
 • -r рекурсивно додати файли та папки.

Розпаковка ZIP архіву

unzip archive.zip

Використання команди gzip та bzip2 окремо

Команди gzip і bzip2 можуть використовуватись для стиснення окремих файлів.

Стиснення файлу з використанням gzip

gzip filename

Це створить файл filename.gz.

Декомпресія файлу з використанням gzip

gunzip filename.gz

Стиснення файлу з використанням bzip2

bzip2 filename

Це створить файл filename.bz2.

Декомпресія файлу з використанням bzip2

bunzip2 filename.bz2

Ці команди охоплюють основні методи архівування та стиснення файлів у Linux. Для більш складних задач можна використовувати різні параметри та комбінації цих утиліт.