Де зберігаються облікові записи користувачів в Linux?

У системі Linux облікові записи користувачів зберігаються в декількох файлах. А саме:

 1. /etc/passwd: Основний файл, де зберігається інформація про користувачів. У цьому файлі містяться записи про кожного користувача, такі як ім’я користувача, UID (ідентифікатор користувача), GID (ідентифікатор групи), домашній каталог і оболонка за замовчуванням. Кожен запис у файлі має такий формат:

  username:x:UID:GID:comment:home_directory:shell
  
  • username: Ім’я користувача.
  • x: Місце для пароля (заміщено ‘x’, тому що паролі зберігаються в /etc/shadow).
  • UID: Унікальний ідентифікатор користувача.
  • GID: Ідентифікатор основної групи користувача.
  • comment: Коментар або повне ім’я користувача.
  • home_directory: Домашній каталог користувача.
  • shell: Оболонка за замовчуванням (наприклад, /bin/bash).
 2. /etc/shadow: Цей файл містить зашифровані паролі користувачів та іншу інформацію, пов’язану з безпекою облікових записів, таку як дата останньої зміни пароля, мінімальний і максимальний вік пароля, тощо. Формат запису в цьому файлі наступний:

  username:encrypted_password:last_changed:min:max:warn:inactive:expire
  
  • username: Ім’я користувача.
  • encrypted_password: Зашифрований пароль користувача.
  • last_changed: Дата останньої зміни пароля (кількість днів з 1 січня 1970 року).
  • min: Мінімальна кількість днів між змінами пароля.
  • max: Максимальна кількість днів, протягом яких пароль дійсний.
  • warn: Кількість днів попередження до закінчення терміну дії пароля.
  • inactive: Кількість днів бездіяльності після закінчення терміну дії пароля до деактивації облікового запису.
  • expire: Дата закінчення терміну дії облікового запису (кількість днів з 1 січня 1970 року).
 3. /etc/group: Цей файл містить інформацію про групи користувачів. Записи у файлі мають такий формат:

  group_name:x:GID:member1,member2,...
  
  • group_name: Назва групи.
  • x: Місце для пароля (зазвичай ‘x’, оскільки паролі зберігаються в /etc/gshadow).
  • GID: Ідентифікатор групи.
  • member1,member2,…: Список користувачів, які є членами групи, розділені комами.
 4. /etc/gshadow: Цей файл зберігає зашифровані паролі груп та інші дані, пов’язані з безпекою групових облікових записів. Формат запису:

  group_name:encrypted_password:group_administrators:group_members
  
  • group_name: Назва групи.
  • encrypted_password: Зашифрований пароль групи.
  • group_administrators: Список адміністраторів групи, розділених комами.
  • group_members: Список членів групи, розділених комами.

Ці файли використовуються системою для управління обліковими записами користувачів і груп, а також для перевірки автентичності та авторизації доступу.