Налаштування правил фільтрації трафіку в Linux

Для налаштування правил фільтрації трафіку в Linux зазвичай використовують такі інструменти:

  1. iptables - класичний інструмент для налаштування правил фільтрації трафіку в Linux. Він вбудований у ядро Linux і дозволяє створювати правила для вхідного та вихідного трафіку на основі IP-адрес, портів та інших характеристик пакетів.

  2. nftables - це нове покоління інструменту для фільтрації трафіку в Linux. Він призначений для заміни iptables та інших засобів, таких як ip6tables та arptables. nftables пропонує більш потужну та зручну систему конфігурації правил фільтрації.

  3. firewalld - інтерфейс управління брандмауером для Linux, який спрощує налаштування правил фільтрації трафіку. Він базується на iptables або nftables в залежності від версії та налаштувань.

  4. ufw (Uncomplicated Firewall) - це інтерфейс командного рядка для iptables, який спрощує створення та керування правилами файрволу.

  5. iptables-persistent або nftables-persistent - пакети допомагають зберігати правила iptables або nftables між перезавантаженнями системи.

  6. tc (Traffic Control) - інструмент використовується для керування трафіком на рівні мережевого інтерфейсу, включаючи обмеження пропускної здатності, розмірів черг пакетів тощо.

Кожен з цих інструментів має свої переваги та недоліки, але вони всі дозволяють ефективно керувати трафіком в Linux залежно від ваших потреб та рівня експертизи.