Приклади коду з lambda

Дивлячись на код інших розробників, приклади коду з lambda, ви можете вивчати нові техніки, підходи та рішення проблем. Це може розширити ваш багаж знань і поліпшити ваші навички програмування на Ruby…

Іноді ви можете натрапити на проблеми або помилки в власному коді і шукати рішення в чужому коді. Інші розробники можуть знати більше або мати інший погляд на проблему.

Крім того, якщо ви стикаєтеся з схожою задачею, можливо, ви зможете використовувати чужий код з lambda функцією як шаблон або основу для своїх власних рішень.

add_10 = lambda {|x| x + 10} 
add_20 = lambda {|x| x + 20}
sub_5 = lambda {|x| x - 5}

balance = 800

hh = {111 => add_10, 222 => add_10, 333 => add_20, 444 => add_20, 555 => add_20, 666 => sub_5, 777 => sub_5}

loop do
  x = rand(100..800)
  puts "Комбінація: #{x}"

  if hh[x]
   f = hh[x]
   balance = f.call balance
   puts "lambda called"
  end

  puts "Баланс: #{balance}"
  puts "Натисніть Enter для продовження ..."
  gets
end
sub_100 = lambda do |x|
  x - 100
end

a = sub_100.call 1000
puts a

або те ж саме але коротше

sub_100 = lambda {|x| x - 100} 

a = sub_100.call 1000
puts a