У чому відмінність lambda функції від yield у Ruby?

Лямбда-функції (lambda) і ключове слово yield в Ruby мають різні цілі та способи використання.

 1. Лямбда-функції (lambda):
 • Лямбда-функції - це анонімні функції, які можна зберігати у змінній та викликати пізніше.
 • Вони створюються за допомогою ключового слова lambda .
 • Можуть приймати аргументи та повертати значення.
 • Лямбди можна використовувати як аргументи функцій або методів, передавати іншим функціям та використовувати в функціональному програмуванні для роботи з колекціями даних.

Приклад

my_lambda = lambda { |x, y| x + y }
puts my_lambda.call(2, 3) 
 1. Ключове слово yield:
 • yield використовується всередині методу для передачі керування блоку коду, який був переданий цьому методу як аргумент.
 • Коли метод викликається з блоком, yield виконує цей блок всередині методу.
 • yield дозволяє передавати дані з викликаючого методу в блок коду.

Приклад

def my_method
 puts "Початок методу"
 yield if block_given?
 puts "Кінець методу"
end

my_method do
 puts "Усередині блоку"
end

Отже, основна різниця між лямбда-функціями та yield в Ruby полягає в тому, що лямбда-функції є об’єктами функцій, які можна передавати та викликати незалежно, тоді як yield використовується для передачі керування блоку коду всередині методу.