Про JIT-компілятор MJIT у Ruby

JIT-компілятор MJIT - це “Method-based Just-In-Time” компілятор для мови програмування Ruby. Він розроблений для покращення продуктивності виконання Ruby-програм шляхом компіляції методів (функцій) на льоту під час їх першого виклику.

MJIT був вперше включений в офіційну версію Ruby в Ruby 2.6. Цей компілятор може забезпечити значне прискорення виконання Ruby-програм, особливо для великих додатків або проектів.

Головна ідея MJIT полягає в тому, що він компілює методи Ruby в машинний код на льоту під час їх першого виклику, після чого цей скомпільований код може бути використаний для подальших викликів методу без повторної компіляції. Це дозволяє значно зменшити витрати на інтерпретацію коду та покращити швидкість виконання програм.

MJIT є важливим елементом стратегії покращення продуктивності Ruby і продовжує розвиватися разом з основним проектом Ruby з метою підвищення ефективності виконання програм на цій мові.