Які основні різниці між командами INSERT INTO та INSERT INTO ... VALUES?

Команди INSERT, INSERT INTO та INSERT INTO ... VALUES використовуються для вставки нових рядків в таблицю бази даних, проте вони мають різниці у синтаксисі та використанні. Основні відмінності між ними:

 1. INSERT INTO:
  • Синтаксис: INSERT INTO table_name

  • Приклад використання:

   INSERT INTO my_table
   
  • Також вказує ім’я таблиці, в яку потрібно вставити дані.

  • Ця форма команди використовується для вставки даних з інших таблиць або результатів підзапитів.

 1. INSERT INTO … VALUES:
  • Синтаксис: INSERT INTO table_name (column1, column2, ...) VALUES (value1, value2, ...)

  • Приклад використання:

   INSERT INTO my_table (name, age) VALUES ('John', 30)
   
  • Ця форма команди дозволяє вставити новий рядок у таблицю, вказуючи значення для кожного стовпця.

  • Зазвичай використовується тоді, коли потрібно вставити конкретні значення у визначені стовпці таблиці.

Отже, основна відмінність між ними полягає у синтаксисі та можливості вставки даних з різних джерел. INSERT INTO ... VALUES використовується для вставки конкретних значень у таблицю, тоді як INSERT INTO дозволяє вставляти дані з інших таблиць чи підзапитів.

1 Вподобання