Про input в html?

Елемент <input> в HTML є одним з основних елементів форми, який дозволяє користувачам вводити дані. Він може приймати різні типи введення, такі як текст, пароль, чекбокс, радіокнопки, кнопки вибору з випадаючого списку (селект), дати, часу і т. д.

Основні атрибути елемента <input> включають:

  1. type: Вказує тип введення, який приймає елемент. Наприклад, text для текстового поля, password для поля паролю, checkbox для чекбокса тощо.
  2. name: Визначає ім’я поля, яке буде використовуватися для ідентифікації його значення після відправки форми.
  3. value: Встановлює початкове значення поля.
  4. placeholder: Встановлює підказку для користувача, яка з’являється в полі введення до того, як він введе будь-який текст.
  5. required: Вказує, що поле обов’язкове для заповнення перед відправленням форми.
  6. readonly: Встановлює поле в режим лише для читання, тобто воно не може бути змінене користувачем.
  7. disabled: Вказує, що поле вимкнене і не буде доступне для введення даних.

Наприклад, код для текстового поля введення може виглядати так:

<input type="text" name="username" placeholder="Введіть ваше ім'я" required>

Цей код створить текстове поле введення з підказкою “Введіть ваше ім’я”, яке буде обов’язковим для заповнення перед відправленням форми.