Що таке initialize в Ruby?

Метод initialize - це спеціальний метод, який викликається при створенні нового об’єкта класу. Цей метод використовується для ініціалізації об’єкту та встановлення його початкових значень. Коли ви створюєте новий екземпляр класу за допомогою методу new, Ruby автоматично викликає метод initialize для цього нового об’єкту.

Отже, якщо ви створюєте клас у Ruby і визначаєте метод initialize, цей метод буде викликаний при створенні нового об’єкта цього класу і дозволить вам виконати певні дії або налаштування перед використанням цього об’єкту. Наприклад, ви можете використовувати initialize для призначення початкових значень атрибутам класу. Можна іншими словами: визначати початкові значення властивостей об’єкта.

Приклад:

class Dog

  attr_accessor :name, :weight

  def initialize(name, weight)
    @name = name
    @weight = weight
  end

end

dog1 = Dog.new('Bars', 45)
puts "Собаку звуть: #{dog1.name}"
puts "Вага собаки: #{dog1.weight}"