Про метод include в Ruby

Метод include в Ruby використовується для включення методів та констант з модуля в інший клас чи модуль. Це називається “міксіном” (mix-in). Включення модуля дозволяє класу чи модулю використовувати функціональність, яку надає включений модуль.

Основний синтаксис виглядає наступним чином:

module MyModule
  def my_method
    puts "This is a method in MyModule"
  end
end

class MyClass
  include MyModule
end

У цьому прикладі клас MyClass включає модуль MyModule . Тепер об’єкти класу MyClass можуть викликати метод my_method , який був визначений у модулі:

obj = MyClass.new
obj.my_method
# Виводить: This is a method in MyModule

Включення модулів за допомогою include використовується для реалізації множинного успадкування в Ruby та для додавання функціональності без використання класичного успадкування.

Важливо враховувати, що в Ruby клас може включати багато модулів. Якщо декілька включених модулів мають методи з однаковим ім’ям, то виклик буде здійснюватися за порядком включення модулів