З яких частин складається HTTP Response?

HTTP Response складається з декількох обов’язкових частин:

 1. Статус-рядок (Status Line)
 • Протокол та його версія (наприклад, HTTP/1.1).
 • Код статусу (наприклад, 200 OK або 404 Not Found).
 • Пояснення коду статусу (текстовий опис).Приклад:
HTTP/1.1 200 OK
 1. Заголовки (Headers)
 • Заголовки, які містять різноманітну інформацію про відповідь, таку як тип контенту (Content-Type), дата створення (Date), розмір контенту (Content-Length) та інші.Приклад:
Content-Type: text/html
Content-Length: 1024
 1. Тіло (Body)
 • Опційна частина, яка містить фактичний контент відповіді. Наприклад, якщо ви запитуєте веб-сторінку, то тіло може містити HTML-код сторінки.Приклад:
<html>
<head>
  <title>Hello, World!</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, World!</h1>
</body>
</html>

Ці частини узгоджені та стандартизовані за допомогою протоколу HTTP і визначають взаємодію між клієнтом і сервером під час обміну даними через мережу.

1 Вподобання