Про HTTP-статуси (HTTP-коди)

HTTP-статус-коди вказують на результат виконання запиту або вказують на стан сервера чи ресурсу. Ось деякі з найпоширеніших HTTP-статус-кодів:

1xx (Інформаційні):

 • 100 Continue
 • 101 Switching Protocols
 • 102 Processing

2xx (Успішно):

 • 200 OK Успішний запит
 • 201 Created Ресурс успішно створено
 • 202 Accepted Успішний запит, але немає відповіді.
 • 204 No Content
 • 205 Reset Content
 • 206 Partial Content

3xx (Перенаправлення):

 • 300 Multiple Choices
 • 301 Moved Permanently Ресурс переміщено назавжди
 • 302 Found (Moved Temporarily) Ресурс тимчасово переміщено
 • 303 See Other
 • 304 Not Modified Кешована версія ресурсу може бути використана.
 • 307 Temporary Redirect
 • 308 Permanent Redirect

4xx (Помилки клієнта):

 • 400 Bad Request Помилка у запиті клієнта
 • 401 Unauthorized Необхідна аутентифікація для доступу
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found Ресурс не знайдено
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Authentication Required
 • 408 Request Timeout
 • 409 Conflict
 • 410 Gone
 • 411 Length Required
 • 412 Precondition Failed
 • 413 Payload Too Large
 • 414 URI Too Long
 • 415 Unsupported Media Type
 • 416 Range Not Satisfiable
 • 417 Expectation Failed
 • 418 I’m a teapot (вживається для гумору)
 • 422 Unprocessable Entity
 • 429 Too Many Requests
 • 431 Request Header Fields Too Large
 • 451 Unavailable For Legal Reasons

5xx (Помилки сервера):

 • 500 Internal Server Error Внутрішня помилка сервера
 • 501 Not Implemented
 • 502 Bad Gateway Сервер, що діє як шлюз або проксі, отримав недійсну відповідь від вищестоячого сервера.
 • 503 Service Unavailable Сервер тимчасово недоступний через перевантаження або обслуговування.
 • 504 Gateway Timeout
 • 505 HTTP Version Not Supported
 • 511 Network Authentication Required

Це лише декілька прикладів, існує багато інших HTTP-статус-кодів. Кожен код має своє призначення і вказує на конкретний стан протоколу HTTP під час взаємодії клієнта і сервера.