Що таке gem (гем) в Ruby?

У Ruby термін “гем” (або “gem”) вказує на пакетне програмне забезпечення, яке можна легко встановити та використовувати у Ruby-проектах. Геми використовуються для організації та розповсюдження коду та функціональності в Ruby-спільноті.

Кожен гем містить певний функціонал або бібліотеку, і його можна встановити за допомогою інструменту управління гемами, як, наприклад, gem в командному рядку. Інші розповсюдження гемів можуть здійснюватися через спеціальні репозиторії, такі як RubyGems.

Приклад встановлення гема в Ruby може виглядати так:

gem install назва_гема

Після встановлення гема його можна використовувати у своєму Ruby-коді за допомогою декларації require . Наприклад:

require 'назва_гема'

Геми роблять легким і розширюваним використання зовнішніх бібліотек та інструментів в проектах Ruby, спрощуючи процес управління залежностями та розподілу коду.

1 Вподобання

Терміни “гем” і “бібліотека” часто використовуються взаємозамінно але вони мають деякі відмінності в значенні та контексті.

Бібліотека (Library):

  • Термін “бібліотека” в широкому контексті вказує на збірку підпрограм, які реалізують певні функції та можуть використовуватися в різних програмах.
  • Бібліотека може бути написана на одній мові програмування і використовуватися в програмах, написаних на тій самій мові.

Гем (Gem)

  • Термін “гем” специфічний для мови програмування Ruby і вказує на пакетне програмне забезпечення, яке може включати в себе одну чи кілька бібліотек та інших файлів (таких як документація, конфігураційні файли тощо).
  • Геми розповсюджуються та встановлюються за допомогою RubyGems, і вони можуть містити багато різних бібліотек, які надають певну функціональність.

Отже, в технічному контексті, гем може включати в себе бібліотеки, але не обов’язково обмежується лише бібліотеками. Таким чином, терміни не є повністю синонімами, хоча їх можна використовувати із схожим значенням в контексті розробки на Ruby.

Отже, основна відмінність полягає в тому, що “гем” - це конкретний вид пакету в системі RubyGems, який включає в себе код, бібліотеки та інші ресурси, тоді як “бібліотека” може бути загальним терміном для будь-якої збірки коду або функцій, незалежно від того, чи вона використовується через геми чи інші засоби.