Як виправити помилку Error mounting /dev/sda1 at /media/ якщо пошкоджена файлова система?

Якщо ви отримуєте помилку “Error mounting /dev/sda1 at /media/” і причиною є пошкоджена файлова система, ви можете спробувати виконати наступні кроки для відновлення файлової системи:

Перевірка типу файлової системи. Використовуйте команду blkid для перевірки типу файлової системи на /dev/sda1:

sudo blkid /dev/sda1

Зверніть увагу на тип файлової системи, наприклад, ext4 або ntfs.

Користування fsck для відновлення. Використовуйте інструмент fsck для перевірки та відновлення пошкодженої файлової системи. Спочатку, якщо можливо, розмонтуйте розділ:

sudo umount /dev/sda1

Потім використовуйте fsck:

sudo fsck /dev/sda1

Якщо fsck виявить помилки, слід дозволити йому виправити їх. Вам може бути висунуто питання про підтвердження кожної зміни.

Повторне монтування розділу: Після відновлення файлової системи спробуйте знову монтувати розділ:

sudo mount /dev/sda1 /media

Перевірка точок монтування Переконайтеся, що точка монтування (/media/) існує. Якщо ні, створіть її за допомогою:

sudo mkdir /media

Перевірка знову Після цих кроків перевірте стан розділу та файлової системи за допомогою команд, таких як lsblk, df, або sudo blkid.

Ці кроки допоможуть вам відновити пошкоджену файлову систему та знову монтувати розділ.