Про принцип DRY (Don't Repeat Yourself)

Принцип DRY (Don’t Repeat Yourself), або “Не Повторюйся”, в програмуванні вказує на те, що необхідно уникати дублювання коду. Замість того, щоб мати однаковий код у різних частинах програми, слід винести спільний код у відокремлені функції, методи чи класи.

Головна ідея полягає в тому, щоб мати лише один екземпляр коду, що відповідає за конкретну функціональність. Якщо вам доводиться внести зміни до цієї функціональності, ви робите це лише в одному місці. Це полегшує розуміння коду, зменшує ймовірність помилок та робить програму більш підтримуваною.

Не дотримання принципу DRY може призвести до збільшення складності програми, важкості її розуміння та підтримки, а також збільшення ймовірності виникнення помилок через невірне або неусвідомлене оновлення однакового коду в різних місцях.

Переваги DRY:

Підтримка. Коли логіка коду змінюється, зміни потрібно вносити лише в одному місці. Це полегшує розуміння та внесення змін в програму.

Зменшення помилок. Дублювання коду може призвести до ситуацій, коли зміни в одному місці не враховані в іншому, що може призвести до помилок.

Зручність у використанні. Виносити логіку в окремі функції або методи дозволяє зручно використовувати їх у різних частинах програми, не дублюючи код.

Пам’ятайте, що дотримання принципу DRY сприяє більш чистому, зрозумілому та ефективному коду.

1 Вподобання