DELETE - метод протоколу HTTP

Метод DELETE у протоколі HTTP використовується для видалення ресурсу за вказаною URI (Uniform Resource Identifier). Коли клієнтський застосунок виконує запит DELETE, сервер повинен видалити вказаний ресурс. Якщо операція вдалася, сервер повинен повернути статус 200 (OK) або 204 (No Content), якщо ресурс був успішно видалений. Якщо ж ресурс не існує або не може бути видалений з інших причин, сервер повинен повернути відповідний статус помилки, наприклад 404 (Not Found) або 403 (Forbidden).

Метод DELETE зазвичай використовується для видалення об’єктів на сервері, таких як записи бази даних, файли або будь-які інші ресурси. Наприклад, якщо у вас є RESTful веб-служба, ви можете використовувати метод DELETE для видалення ресурсів, які відповідають певним ендпоінтам.

У відповідь на успішний запит DELETE сервер може повернути підтвердження видалення, або просто підтвердження успішності операції без додаткового вмісту, якщо такий вміст не потрібен.

Наприклад, так може виглядати запит DELETE і відповідь на нього:

DELETE /resource/123 HTTP/1.1
Host: example.com

HTTP/1.1 204 No Content
Date: Sat, 24 Apr 2024 00:00:00 GMT

Цей запит видаляє ресурс з URI /resource/123, і сервер повертає статус 204 (No Content) для підтвердження успішного видалення.