Про використання define_method в Ruby

define_method - це метод в мові програмування Ruby, який дозволяє динамічно визначати нові методи у класах або модулях. Це дозволяє програмістам створювати методи на “льоту”, що може бути дуже корисним для гнучкої конструкції програми. Зазвичай define_method використовується в метакласах або в метапрограмуванні для створення методів під час виконання програми з динамічною поведінкою.

Ось приклад використання define_method для визначення нового методу у класі:

class MyClass
  define_method :my_dynamic_method do |arg1, arg2|
    puts "This is my dynamic method with arguments #{arg1} and #{arg2}."
  end
end

obj = MyClass.new
obj.my_dynamic_method("hello", "world")

Цей код створить новий метод my_dynamic_method у класі MyClass , який приймає два аргументи і виводить рядок з цими аргументами.