Як вибрати всі записи з таблиці "customers", де значення поля "name" починається з літери "А"?


Для вибору всіх записів з таблиці, де значення поля “name” починається з літери “A”, можна скористатися операцією SELECT разом із ключовим словом WHERE, яке дозволяє встановити умови вибору. Запит виглядає так:

SELECT * FROM customers WHERE name LIKE 'А%'; 

А що робить команда LIKE? Типу порівнює з regex виразом?

1 Вподобання

У контексті SQL, після ключового слова LIKE зазвичай використовується не регулярний вираз, а шаблон, який може містити спеціальні символи, такі як % (який збігається з будь-якою послідовністю символів) або _ (який збігається з будь-яким одинарним символом). Такий підхід є менш потужним порівняно з регулярними виразами, але досить зручним для простих фільтрів даних в базі даних.