Сесії та cookies Sinatra

У Sinatra ви можете працювати з сесіями та cookies для зберігання стану клієнта між різними запитами. Ось як ви можете працювати з ними:

 1. Сесії:

  • Для використання сесій встановіть розширення sinatra-contrib.
  • Додайте require 'sinatra/cookies' до вашого додатку.
  • Використовуйте методи session для доступу до об’єкта сесії. Наприклад:
   require 'sinatra'
   require 'sinatra/cookies'
   
   enable :sessions
   
   get '/set_session/:value' do
    session[:value] = params[:value]
    'Session set!'
   end
   
   get '/get_session' do
    "Session value: #{session[:value]}"
   end
   
 2. Cookies:

  • Використовуйте методи set_cookie і cookies для роботи з cookies. Наприклад:
   require 'sinatra'
   
   get '/set_cookie/:value' do
    response.set_cookie('my_cookie', value: params[:value])
    'Cookie set!'
   end
   
   get '/get_cookie' do
    "Cookie value: #{request.cookies['my_cookie']}"
   end
   
 3. Налаштування cookies:

  • Встановлюйте параметри cookies, такі як термін дії, шлях або домен, за допомогою параметрів методу set_cookie.
 4. Безпека:

  • Пам’ятайте про безпеку при роботі з сесіями та cookies. Уникайте зберігання чутливих даних у сесіях або cookies, а також використання ненадійних даних з cookies без перевірки.

Розуміння цих основних понять допоможе вам ефективно працювати з сесіями та cookies у ваших додатках Sinatra.