Що таке CLI (Command-Line Interface)?

CLI (Command-Line Interface) - це інтерфейс командного рядка, який дозволяє користувачам взаємодіяти з комп’ютером за допомогою текстових команд. У CLI користувач вводить команди в командному рядку, а система відповідає на ці команди відповідними діями чи виводить результати виконання команд.

Основні складові CLI включають:

  1. Командний рядок - це місце, де користувач може вводити текстові команди. Командний рядок може включати підказки про те, які команди доступні, а також поточний шлях у файловій системі.

  2. Команди: - це інструкції, які користувач вводить для виконання певних операцій. Команди можуть бути короткими або довгими і виконувати різні завдання, від керування файлами до мережевої конфігурації.

  3. Параметри - багато команд можуть приймати параметри, які змінюють їх поведінку. Наприклад, команда для копіювання файлів може мати параметри, що вказують, який файл копіювати та куди.

  4. Вивід результатів - після введення команди і її виконання, система може виводити результати виконання команди в командному рядку. Це можуть бути повідомлення про успішне виконання операції, вивід даних або повідомлення про помилку.

CLI дозволяє користувачам виконувати різні завдання швидко та ефективно, особливо для користувачів, які володіють відповідним рівнем технічних навичок. Він широко використовується в операційних системах, програмуванні, адмініструванні мереж та багатьох інших галузях технологій. Наприклад, у багатьох версіях Unix, Linux та MacOS основний інтерфейс взаємодії з системою є CLI, а в операційній системі Windows користувачі також можуть використовувати CLI через командний рядок.