Про метод attr_reader

Метод attr_reader в мові програмування Ruby використовується для автоматичного створення методів читання (геттерів) для змінних класу. Це спрощує процес доступу до значень змінних і дозволяє отримувати їх значення без прямого звертання до змінних класу.

Ось приклад використання attr_reader в класі Ruby:

class MyClass
  attr_reader :name

  def initialize(name)
    @name = name
  end
end

obj = MyClass.new("Привіт, Ruby!")

puts obj.name  # Виведе "Привіт, Ruby!"

У цьому прикладі attr_reader :name автоматично створює метод name , який повертає значення змінної @name. Це робить код більш зрозумілим і дозволяє отримувати доступ до значення змінної name за допомогою виклику obj.name.