Посібник із команди apt у Linux

Посібник із команди apt у Linux допоможе у керуванні пакетами програмного забезпечення на вашій системі. Ви можете легко встановлювати, оновлювати, видаляти, шукати, програми або пакети на вашу систему, а також керувати залежностями і аналізувати конфігураційні файли.

Корисні команди для роботи з пакетним менеджером apt в Linux:

 1. apt-get: Основна команда для управління пакетами. Деякі корисні підкоманди:
 • apt-get install <пакет>: Встановити пакет.
 • apt-get remove <пакет>: Видалити пакет.
 • apt-get purge <пакет>: Видалити пакет разом з його конфігураційними файлами.
 • apt-get update: Оновити список пакетів.
 • apt-get upgrade: Оновити всі встановлені пакети до останніх версій.
 • apt-get dist-upgrade: Оновити систему до нової версії за допомогою apt.
 1. apt-cache: Команда для роботи з кешем apt. Деякі корисні підкоманди:
 • apt-cache search <запит>: Пошук пакетів за шаблоном.
 • apt-cache show <пакет>: Показати інформацію про пакет.
 • apt-cache policy <пакет>: Показати інформацію про версії пакета.
 1. apt: Нова зручна команда, яка об’єднує функціонал apt-get і apt-cache. Деякі корисні підкоманди:
 • apt install <пакет>: Встановити пакет.
 • apt remove <пакет>: Видалити пакет.
 • apt search <запит>: Пошук пакетів.
 • apt show <пакет>: Показати інформацію про пакет.
 • apt update: Оновити список пакетів.
 • apt upgrade: Оновити всі встановлені пакети.
 1. apt-file: Команда для пошуку файлів в пакетах. Деякі корисні підкоманди:
 • apt-file search <запит>: Знайти пакети, які містять вказаний файл.
 1. aptitude: Повноцінний текстовий інтерфейс для apt. Дозволяє більш розширений контроль над установкою та видаленням пакетів, а також управління залежностями.

Важливо пам’ятати, що для використання більшості з цих команд потрібні права адміністратора (sudo).

Додаткові команди, які можуть бути корисними:

 1. apt-mark:
 • apt-mark hold <пакет>: Зупинити автоматичне оновлення пакету.
 • apt-mark unhold <пакет>: Відмінити зупинку оновлення пакету.
 • apt-mark showhold: Показати список зупинених пакетів.
 1. apt-get autoclean: Видаляє закешовані файлові пакети з системи, що були встановлені раніше, але вже не потрібні.
 2. apt-get autoremove: Видаляє пакети, які більше не потрібні у системі, такі як залежності, що залишилися після видалення інших пакетів.
 3. apt edit-sources: Відкриває редактор для редагування списку джерел APT у файлі sources.list.
 4. aptitude:
 • aptitude search <запит>: Пошук пакетів за шаблоном.
 • aptitude safe-upgrade: Оновлення системи, забезпечуючи безпеку та стабільність.
 • aptitude full-upgrade: Аналогічно apt-get dist-upgrade, оновлює всі пакети, знаходячи найоптимальніші рішення.
 1. apt-cache:
 • apt-cache depends <пакет>: Показує залежності пакета.
 • apt-cache rdepends <пакет>: Показує пакети, які залежать від вказаного пакета.

Це лише деякі додаткові команди, які можуть бути корисними. У будь-якому випадку, це дозволить вам ефективно керувати пакетами на вашій системі Linux.