Що таке Agile?

Agile (гнучкий підхід) - це методологія управління проєктами, розроблена для ефективного управління різноманітними вимогами, що змінюються, у процесі розробки програмного забезпечення та інших проєктів. Замість традиційних жорстких і заздалегідь визначених планів Agile надає перевагу гнучкості, адаптуючись до змін у процесі роботи.

В Agile-розробці проєкт розбивається на короткі цикли розроблення, звані ітераціями або спринтами, які зазвичай тривають від кількох тижнів до кількох місяців. Кожна ітерація завершується випуском робочого продукту, що дає змогу замовнику отримувати зворотний зв’язок і вносити зміни на ранніх стадіях розробки.

Головні принципи Agile охоплюють пріоритизацію клієнтських потреб, участь замовника в процесі розроблення, швидку адаптацію до змін, співпрацю між розробниками та замовниками, а також простоту ітеративного процесу розроблення.

1 Вподобання