Що таке ActiveRecord?

ActiveRecord - це частина фреймворку Ruby on Rails, яка забезпечує простий і зручний спосіб взаємодії з базою даних.

Основні концепції ActiveRecord включають:

  • Моделі (Models). Кожна таблиця в базі даних має відповідну модель в Ruby on Rails. Модель визначає структуру таблиці та забезпечує доступ до записів цієї таблиці.

    Наприклад, якщо у вас є таблиця “users”, то ви створите модель з назвою User, яка буде представляти користувачів.

  • Асоціації (Associations). ActiveRecord дозволяє легко визначати зв’язки між моделями. Наприклад, ви можете вказати, що модель Post має багато коментарів, і автоматично мати можливість отримати всі коментарі для конкретного поста.

  • Запити до бази даних (Querying). ActiveRecord забезпечує інтуїтивний спосіб виконання запитів до бази даних без прямого використання SQL. Ви можете використовувати ланцюжки методів для визначення умов, сортувань та інших операцій.

  • Валідації (Validations). ActiveRecord надає можливість визначати правила валідації для полів моделі. Наприклад, ви можете вимагати, щоб поле “email” було унікальним або вказати мінімальну довжину пароля.

  • Міграції (Migrations). ActiveRecord використовує міграції для керування структурою бази даних. Міграції дозволяють легко змінювати схему бази даних та вести версію її структури.

Іншими словами, ActiveRecord спрощує взаємодію з базою даних в Ruby on Rails, надаючи високорівневий інтерфейс для виконання рутинних операцій з даними.

1 Вподобання