Про принцип YAGNI (You Ain't Gonna Need It)

Принцип YAGNI (You Ain’t Gonna Need It) — це принцип розробки програмного забезпечення, який вказує на те, що не варто додавати функціональність або реалізовувати можливості, які ви не потребуєте в поточному моменті. Головна ідея полягає в тому, щоб уникати зайвого написання коду або розробки зайвих функцій, які можуть бути корисними тільки у майбутньому.

За принципом YAGNI, розробники концентруються на вирішенні конкретних проблем і виконанні поточних завдань, не витрачаючи час і ресурси на створення функціоналу, який може залишитися невикористаним. Це допомагає зберігати код простим і зрозумілим, а також зменшує ймовірність появи зайвого коду, який може призвести до збільшення складності проекту та ускладнювати його обслуговування.

Отже, YAGNI наголошує на тому, щоб розробникам утримуватися від додавання функціоналу, який не є необхідним для поточних вимог і завдань проекту.

Основні аспекти принципу YAGNI в контексті Ruby.

Уникальність функціональності. Додавання функцій або класів до коду Ruby повинно базуватися на реальних потребах проекту на даний момент. Не слід розробляти функціонал, який не має конкретної користі для поточних завдань.

Простота коду. Ruby пропагує концепцію “красивого” та зрозумілого коду. Використання YAGNI допомагає уникнути зайвого коду, що дозволяє зберігати код базовим та легко зрозумілим для інших розробників.

Ітеративний розвиток. Замість того, щоб розробляти функціонал для всіх можливих майбутніх сценаріїв, важливо ставити акцент на ітеративний розвиток. Додаючи лише той функціонал, який потрібен на даний момент, розробник може швидше реагувати на зміни та вдосконалювати продукт.

Тестування. При застосуванні принципу YAGNI, розробники зазвичай можуть легше підтримувати тестову базу. Тестування спрощується через менше коду, який потрібно тестувати, і менше варіантів взаємодії між різними частинами системи.

Загалом, використання принципу YAGNI в Ruby сприяє створенню ефективного та зрозумілого коду, а також полегшує роботу з проектом протягом його життєвого циклу.