Як змінити власника для всіх папок і файлів Ubuntu, що лежать у папці?

Щоб змінити власника для всіх файлів і папок у певній директорії в UBUNTU операційних системах, ви можете використовувати команду chown . Ось приклад:

sudo chown -R новий_власник:нова_група шлях_до_папки

Де:

  • новий_власник - новий власник для файлів і папок.
  • нова_група - нова група, якій буде належати вміст.
  • шлях_до_папки - повний шлях до папки, в якій ви хочете змінити власника.

Параметр -R означає рекурсивне змінення власника для всіх файлів і папок у даній директорії та її піддиректоріях.

Наприклад, якщо ви хочете змінити власника папки “example” на нового користувача “newowner” та групу “newgroup”, команда буде виглядати приблизно так:

sudo chown -R newowner:newgroup /шлях/до/example

Не забудьте використовувати команду sudo , якщо потрібні адміністративні привілеї для зміни власника файлів.

1 Вподобання