Як видалити та повернути перший елемент масиву?

У Ruby ви можете використати метод shift , щоб видалити перший елемент масиву і повернути його значення. Ось приклад:

array = [1, 2, 3, 4, 5]
first_element = array.shift
puts "Видалений перший елемент: #{first_element}"  # виведе "Видалений перший елемент: 1"
puts "Масив після видалення першого елемента: #{array.inspect}"  # виведе "Масив після видалення першого елемента: [2, 3, 4, 5]"

У цьому прикладі метод shift використовується для видалення першого елемента з масиву array, який є числом 1, та повертає його значення.