Як видалити та повернути останній елемент масиву?

У Ruby ви можете використати метод pop , щоб видалити останній елемент масиву і повернути його значення. Ось приклад:

array = [1, 2, 3, 4, 5]
last_element = array.pop
puts "Видалений останній елемент: #{last_element}"  # виведе "Видалений останній елемент: 5"
puts "Масив після видалення останнього елемента: #{array.inspect}"  # виведе "Масив після видалення останнього елемента: [1, 2, 3, 4]"

У цьому прикладі метод pop використовується для видалення останнього елемента з масиву array, який є числом 5, та повертає його значення.