Як додати один елемент до кінця масиву?

У Ruby ви можете додати один елемент до кінця масиву за допомогою методу << або методу push . Ось приклади:

# Використання << оператора
array = [1, 2, 3, 4]
array << 5
puts array.inspect  # виведе [1, 2, 3, 4, 5]

# Використання методу push
array = [1, 2, 3, 4]
array.push(5)
puts array.inspect  # виведе [1, 2, 3, 4, 5]

Обидва підходи здатні досягти того ж самого результату, а саме додавання одного елемента до кінця масиву.